Метални конструкции

В дългогодишния процес на производство и монтаж на рекламни елементи, ФОКАС-2 натрупа богат опит в изпълнението на различни метални конструкции. Разработването на тази продуктова линия беше естествено развитие за компанията ни. Основните предимства, на които заложихме са привличането на висококвалицирани специалисти и набавянето на най-съвременното технологично оборудване.

Ние предлагаме завършен цикъл на производство на всякакъв вид основни метални конструкции, както и съпътстващи метални конструкции, отделни елементи и изделия, в зависимост от спецификата на проекта. Разполагаме с широк набор от инструментална екипировка, което дава възможност за изпълнение на индивидуални проекти, производство на специфични детайли чрез лазерно рязане, абкант сгъване, заваръчни процеси, боядисване и още много други.

ФОКАС-2 може да посрещне нуждите на своите клиенти на всеки един етап от реализацията на продукта – проектиране, изработка, монтаж и дори логистика! При организацията и изпълнението на тези дейности са постигнати най-високите европейски стандарти.

Портфолиомалка част от нашите проекти

СКОРО ....някои от нашите клиенти